Container för blandat avfall 35m3

7,151.00kr inkl. moms

Vi kör ut den och du har den i 7 dagar. I priset ingår 1 st utsättning, 1 st tömning i samband med hemtagning dag 7, behandlingsavgiften för 1 ton avfall samt hyran.

Du fyller den med diverse ”bra att ha” och skräp som du vill bli av med. Du slipper att hyra släp, köra fram och tillbaka till återvinningsstationen och framför allt blir det tomt i garaget, källaren, vinden och trädgården.

Kategori:

35m3 container

Vi kör ut den och du har den i 7 dagar. I priset ingår 1 st utsättning, 1 st tömning i samband med hemtagning dag 7, behandlingsavgiften för 1 ton avfall samt hyran.

Du fyller den med diverse ”bra att ha” och skräp som du vill bli av med. Du slipper att hyra släp, köra fram och tillbaka till återvinningsstationen och framför allt blir det tomt i garaget, källaren, vinden och trädgården.

 • Farbar väg och fri från hinder så att Lessebo ÅCs fordon kan utföra avtalad tjänst.
 • Tillåtet att sätta av container på anvisad plats av kunden
 • Vägens bredd skall vara minst 3 meter
 • Fri höjd om minst 4,5 meter
 • 10 meter fri väg framför container
 • Kunden ansvarar för skada på transportväg eller plats som anvisats för uppställning. Lessebo ÅC har rätt att avbryta utförandet av tjänsten om bedömning på plats blir att utförande inte kan ske utan risk för skada på person eller egendom.
 • Om Lessebo ÅC vid ankomst till platsen för utställning, eller hämtning, av containerns inte tillåts utföra tjänsten eller om platsens beskaffenhet väsentligt försvårar tjänstens utförande, debiteras kunden för tjänsten i dess helhet.
 • Kunden ansvarar för allt som läggs i containern under hela hyresperioden oavsett vem som lägger dit det.

Detta får inte kastas i Containern

 • Asbest: från exempelvis byggskivor, tak-skivor, rörisolering.
 • Elektriskt eller elektroniskt avfall: allting med sladd, batterier eller solcell.
 • Produkter med freon: tex kylskåp och frysboxar.
 • Ljuskällor: lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor.
 • Hushållsavfall: avser tex köksavfall.
 • Däck Farligt avfall: målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material tex tryckimpregnerat trä.
Varukorg
Container för blandat avfall 35m3
7,151.00kr inkl. moms