Till vår återvinningsstation samlar vi in avfall med våra renhållningsfordon.

Utsorterat träavfall krossas till flis för att sedan användas som energi i vårt fjärrvärmeverk.
Renhållning & Containrar

Vi är ett pålitlig och ansvarsfullt återvinningsföretag som arbetar för att minska avfallsmängden och öka återvinningen i samhället.

Vi erbjuder insamling av avfall från både privat- och företagskunder, och vårt mål är att alltid sortera noga för att kunna återvinna så mycket som möjligt.

Vi är stolta över vår höga återvinningsgrad och vårt engagemang för att göra en positiv skillnad i samhället. Genom att återvinna material som glas, papper, trä, metall och plast minskar vi belastningen på miljön och bidrar till att bevara naturresurserna.

Vårt arbete stannar inte vid att bara samla in och sortera avfall. Vi tar det ett steg längre genom att också återvinna trä. Allt trä som vi samlar in, flisas och en stor del används sedan i vårt fjärrvärmeverk. På så sätt får samhället värme till privata villor och offentliga byggnader samtidigt som vi bidrar till att minska användningen av fossila bränslen.

Vi är alltid redo att hjälpa till och svara på alla dina frågor. Kontakta oss idag för mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att ta hand om ditt avfall på ett ansvarsfullt sätt.

Cathrin Berntsson tar hand om er om ni har frågor kring avfall och container.

Läs mer om våra verksamhetsgrenar

Varukorg