Med våra tippbilar och lastväxlare så levererar vi grus och avfallscontainrar till både privatpersoner och företag runt om i södra Sverige.

Vi hämtar grus från flera olika bergtäkter i kronoberg för att erbjuda ett så bra pris som möjligt.

Då vi även har egna grushålor där vi krossar och sållar fram naturgrus så har vi ett stort sortiment.

Anläggningstransporter

Med en blandning av stora och små maskiner är vi inblandade i flera olika projekt.

Med traktorer, lastbilar, minigrävare, dumper, hjullastare och grävmaskiner så kan vi medverka samt utföra de flesta sorters rivnings & anläggningsarbeten.

Erfaren och utbildad personal i våra maskiner och lastbilar.

Hör av dig för en offert eller slå en signal om du har frågor för just ditt egna projekt vi kan hjälpa dig med.

 • Vi har kapacitet att utföra eller medverka i de flesta typer av anläggningsarbeten.
 • Även dammbyggen och trädborttagningar.
 • Vi utför med god sakkunskap även rivningar och hjälper till med rivningsplaner.

 • Vi förfogar också över egna grus och jordtäkter i närområdet.
 • Utför grunder av alla slag samt anläggning av avlopp, löser ansökan till kommunen åt dig.
 • Utbyggnad av hus och garagegrunder.

 • Knackning av berg och sten med både band och hjulmaskiner.

 • Vi utför kantklippning åt både privatpersoner och vägsamfälligheter

 • Transporter av grus/matjord.
 • Slamsugning/spolning av avlopp.
 • Snö och halkbekämpning med hjullastare/traktor och lastbilar.
 • Filmning av diverse ledningar.

Vår nya EC 180D har vi specialutrustat med skördaraggregat. Maskinisten Ronny Pettersson har lång erfarenhet av att manövrera en sådan maskin.

Detta medför att vi kan erbjuda anläggning av skogsvägar, gallring, skördning, markberedning med en och samma maskin.

Dumpers A25C samt diverse bandgrävmaskiner kan vi utföra större schakter såsom saneringar och terrasseringar av industriytor osv.

David Holmberg är projektchef för entreprenad på Lessebo ÅC.

Frågor?

Du kan alltid kontakta oss, om litet eller stort. Vi kommer göra allt för att besvara dina frågor.

Kontakta oss