Energiflis blir sedan bränsle till vårt värmeverk där vi levererar energi till företag i närområdet och oss själva.

Fjärrvärme

Vi invigde vårt nybyggda fjärrvärmeverk den 19 Dec 2006 med pompa och ståt.

Vi förädlar energiflis från vårt utsorterade träavfall på vår sopsorteringsanläggning.

Ansvarig för vår fjärrvärmeanläggning är Boris Karlsson.

Frågor?

Du kan alltid kontakta oss, om litet eller stort. Vi kommer göra allt för att besvara dina frågor.

Kontakta oss