För närvarande behövs bara hälften av ytan men vi satsar och tror på tillväxt. På ena sidan finns dessutom en utbyggnad där hela sjöfartscontainrar ska kunna tas in.

Lagerhotell

Lagerhotellet har en lagringsbar yta på 8000 m2.

Här finns framförallt en byggnadsteknisk lösning som skall undelätta lossning och lastning. Hela bygget har höjts med 1,25 meter. I och med detta ökar möjligheten att ta emot importvaror.

Nu har vi även skaffat ännu mer lager och kontorsutrymme ett stenkast från vårt ordinarie lagerhotell.

Hör av dig om du behöver lagerutrymme.

Elin Edberg ansvarar för lagret

Frågor?

Du kan alltid kontakta oss, om litet eller stort. Vi kommer göra allt för att besvara dina frågor.

Kontakta oss