På vår återvinningsstation finns kapacitet att omhänderta och flisa brännbart trämaterial för vidare användning som energikälla i vårt egna fjärrvärmeverk.

Renhållning & Containrar

Vi har ett 10-tal fordon för insamling av hushållsavfall och industriavfall.

  • Vi har tillstånd att transportera ALLA slags avfall.
  • Vi utför även va-spolningar och slamtömningar.
  • Vi är Sveriges ledande företag på glasåtervinning.
  • Vi har långsiktigt löst avsättningen för alla sorters insamlat avfall som återanvänds till nya produkter.

Cathrin Berntsson och Henrik Hellqvist sitter som transportledare för dessa transporter.

Frågor?

Du kan alltid kontakta oss, om litet eller stort. Vi kommer göra allt för att besvara dina frågor.

Kontakta oss