För närvarande behövs bara hälften av ytan men vi satsar och tror på tillväxt. På ena sidan finns dessutom en utbyggnad där hela sjöfartscontainrar ska kunna tas in.

Verkstad

I våra lokaler på Linnerydsvägen har vi också tillgång till egen verkstad.

Vi har under 2006 byggt ny kontorsdel med bastu för de anställda för att öka våra personaltrivsel.

Under 2008 bygger vi ut ytterligare 600 m2 där vi får möjlighet att göra egen service i större utsträckning.

Egen smörjgrop och plats för 3 bil och släp samt bättre utrymme för lager känns mycket bra.

Under våren 2009 färdigställde vi också ett nytt kök.

Där ansvarar Vincent Johansson för att våra fordon och containers blir underhållna.

Frågor?

Du kan alltid kontakta oss, om litet eller stort. Vi kommer göra allt för att besvara dina frågor.

Kontakta oss