Lessebo ÅC är ett anrikt transportsäljande företag med sitt säte i Lessebo sedan 1942.

Vi är ett brett företag indelade i flera olika verksamhetsgrenar för att kunna stå våra kunder till tjänst. I organisationen sysselsätter vi idag ca. 85 personer, har 60 egna fordon av olika slag som varje år kör motsvarande 70 varv runt jordklotet.

Vi är starkt präglade av mottot nöjda kunder är ett villkor för vår existens.

Läs mer

Verksamhetsgrenar

Vi kör gods runt om i Sverige och även i Norge och Danmark. Vi samarbetar med ett stort antal externa åkerier för att uppnå maximal logistik.

FJÄRRTRANSPORTER

Vi har kapacitet att utföra eller medverka i de flesta typer av anläggningsarbeten, även dammbyggen och trädborttagningar.

ANLÄGGNING

Vi har ett 10 tal fordon för insamling av hushållsavfall och industriavfall. Vi har tillstånd att transportera ALLA slags avfall.

RENHÅLLNING/MILJÖ

Vårt lagerhotell byggdes 2003 och består idag av 8000 m2 lagringsbar yta, efter utbyggnad 2008.

LAGERHOTELL

Vår helt egna verkstad hittar man på Linnerydsvägen. Där servas och repareras vår maskinpark.

VERKSTAD

Intill vårt kontor finns en tankanläggning. Där säljs drivmedel till våra transportörer, externa transportörer och privatpersoner.

DIESELFÖRSÄLJNING

Sedan slutet av 2006 har vi ett eget fjärmvärmeverk som förser oss och närliggande företag med energi.

FJÄRRVÄRME

Vi hjälper till att plocka ner besvärliga träd. Hör av er för mer information.

TRÄDFÄLLNING